TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "" MỘT ĐỔI MỚI" VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG MÔN MĨ THUẬT

          Ngày 11/4/2019 tại trường Tiểu học Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa diễn ra buổi Báo cáo kết quả thực hiện " Một đổi mới'' và sinh hoạt chuyên môn liên trường môn Mĩ thuật.

       Từ những năm học trước, trường tiểu học Phúc Thịnh  đã tổ chức dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực đối với các khối lớp 3,4,5. Năm học 2018-2019 nhà trường  đăng ký thực hiện “Một đổi mới” về "Đổi mới phương pháp dạy học theo các quy trình dạy học Mĩ thuật mới đối với các khối lớp 1,2".

        Ngày 11/4/2019 tại trường Tiểu học Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa diễn ra buổi Báo cáo kết quả thực hiện " Một đổi mới'' và sinh hoạt chuyên môn liên trường môn Mĩ thuật. Tham dự gồm cán bộ quản lý và giáo viên dạy Mĩ thuật của 15 trường học đang thực hiện theo chương trình sách Mĩ thuật mới.

         Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên môn gồm 2 phần:

         Phần thứ nhất: Dự giờ 2 tiết Mĩ thuật lớp 2B, Chủ đề 9: Sắc màu thiên nhiên.

Phần thứ hai: Báo cáo kết quả thực hiện “Một đổi mới” và chia sẻ tiết dạy.

        Sau rất nhiều ý kiến cởi mở, chân tình và đầy trách nhiệm của giáo viên tham dự, Ban giám hiệu các đơn vị trường tham dự đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của trường sở tại cũng như giáo viên được phân công thực hiện tiết dạy.

         Buổi báo cáo kết quả thực hiện “Một đổi mới” và sinh hoạt chuyên môn liên trường đã đạt được nhiều thành công, mỗi giáo viên đã và tự rút ra cho bản thân mình được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy năng lực của học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy và cũng đưa ra được những thống nhất chung về một số vấn đề trong dạy học theo phương pháp dạy học Mĩ thuật mới, đặc biệt là đã rút ra được một số yếu tố tích cực để vận dụng vào dạy học theo phương pháp hiện hành nhằm đưa chất lượng dạy học ngày càng cao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI BÁO CÁO VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

( Cô và trò khởi động sôi nổi)

(CBQL, GV dự giờ môn Mĩ thuật lớp 2B )

(Học sinh giới thiệu và chia sẻ về sản phẩm)

( Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh)

(CBQL và giáo viên thảo luận, chia sẻ sau dự giờ)

BAN BIÊN TẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH