TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Trường Tiểu học Phúc Thịnh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018-2019.

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

 

          Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Chiêm Hóa; Được sự nhất trí của Chi bộ Nhà trường. Hôm nay, ngày 01/10/2018 Trường Tiểu học Phúc Thịnh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018-2019.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng - BTCB - HT; Đ/c Ma Thị Hồng Lan - PBTCB - PHT - Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Cùng toàn thể CB - CC - VC nhà trường có mặt 22/22 đồng chí.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết CBCC - VC cũng như kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm học 2017-2018; Báo cáo kết quả hoạt động ban TTND và việc thực hiện ngân sách trong đơn vị. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết các nội dung trọng tâm trong năm học; Tổ chức cho CB - CC - VC đăng kí các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể. Kết quả 100% cá nhân CB-CC-VC trong nhà trường đăng kí các danh hiệu thi đua trong năm học này.

(Ảnh: trao thưởng đ/c Lý Thị Cói - Ma Thị Chuyên)

             Hội nghị cũng đã thông qua và biểu quyết thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB - CC - VC năm học 2018 - 2019 với 22/22đ/c = 100% nhất trí thực hiện./.

                                                                                            CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỊNH.